Moni

Moni

Moni, Papouasie (ex-Irian Jaya)

© Survival